Giới thiệu sơ lược về Hiệp hội nấm Linh Chi Nhật Bản

Hiệp hội sản phẩm Linh Chi Nhật Bản là một tổ chức quốc tế phi kinh doanh do nhà trồng trọt Linh Chi Nhật Bản và nhà sản xuất sản phẩm Linh Chi Nhật Bản thành lập. Hiệp hội này luôn cố gắng gìn giữ chất lượng và tiêu chuẩn cao nhất của Linh Chi Nhật Bản. Đồng thời bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho người tiêu dùng Linh Chi nói chung. Thông qua hệ thống truyền thông cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin mới nhất về thực phẩm bổ dưỡng Linh Chi. Xem thông tin chi tiết tại http://www.japan-reishi.org

Umeken là thành viên của hiệp hội nấm linh chi Nhật Bản nên Reishi Exctract Ball luôn mang sứ mệnh gìn giữ chất lượng và tiêu chuẩn cao nhất của linh chi Nhật Bản.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...